05) %22Hattatlar Sofası%22 Şeyh Hamdullah Efendi-1

“HATTATLAR SOFASI” ŞEYH HAMDULLAH EFENDİ

“Güzel yazı yazmak ve halk arasında mertebe ve paye ile muhkem olmak istersen üç şey intihap et ona dayan, çünkü bu üç şey sevimli yazının güzelliğine yardım eder. Üçten birisi mürekkep, birisi sağlam kâğıt, üçüncüsü kamış kalemdir.”

– Nefeszâde İbrâhim

 

 

Hat sanatı alanında, bu sanatın beşiği olarak bilinen Amasya’da Hayrettin Mar’aşî’den meşkederek icâzetini alan Şeyh Hamdullah Efendi, Osmanlı hat ekolünün kurucusu olarak kabul edilmektedir. Sadece Türk hat sanatı için değil, İslami hat sanatları için de bir dönüm noktası olan Şeyh Hamdullah, hat sanatına yapmış olduğu muazzam katkı nedeniyle Sultan Bâyezid ve oğlu Yavuz Sultân Selîm zamanlarında büyük hürmet görmüş, Türk hat sanatının tekamüle ulaşma sürecinde çok büyük hizmetlerde bulunmuştur.

 

“Hattın Kıblesi” ünvanıyla da tanınan Hamdullah Efendi, 1521 yılında, seksenli yaşlarında vefât ettiğinde Karacaahmet Mezarlığı’nda, akrabası olan Sofî Alî Efendi’nin yakınına defnedilmiştir. Mezarı, sonradan yetişen hattatlar için âdetâ bir mâbede dönüşmüş, birçoğu da ölümlerinden sonra Şeyh Efendi’nin yanına gömülmeyi vasiyet etmiştir. Bu yüzden mezarının bulunduğu ada, “Hattatlar Sofası” olarak adlandırılmaktadır. Nitekim hat sanatının 20. yüzyıldaki en büyük üstatlarından birisi olarak kabul edilen hattat Hamid Aytaç’ın kabri de vasiyeti üzerine Karacaahmet Mezarlığı’na, Şeyh Hamdullah Efendi’nin kabrinin yakınına defnedilmiştir.

 

05) %22Hattatlar Sofası%22 Şeyh Hamdullah Efendi-2

 

Rasathane Film bünyesinde geliştirilen Dilsiz adlı uzun metraj kurmaca film projesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından “İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen” kategorisinde 550.000 TL ile desteklenmeye uygun bulunmuştu. Çok yakın bir zamanda çekimlerine başlanması planlanan film için oyuncu arayışı ve mekân araştırma süreçleri devam ediyor.