Rasathane, içine doğduğu coğrafyanın birikimini referans alarak

belgesel sinema üzerine kafa yoran bir film tezgâhıdır.

Tezgâhta Konuşulanlar - 2

TEZGÂHTA KONUŞULANLAR – 2

    BELGESEL FİLMDE TABİATIN YENİDEN SUNUMU   "Açıkçası kameranın kendi varoluşundan kaynaklanan tahakküm edici tavır, onun tabiata dahil olduğu belgesel filmlerde de ister istemez karşımıza çıkıyor."     MP: Şimdiye kadar seyrettiğimiz tabiatla alâkalı belgesellerde, doğa belgesellerinde bize yansıtılanı, şahit olduğumuz veya inanmak istediğimiz gerçek ile eşdeğer bir konumda farz ettik....

05) %22Hattatlar Sofası%22 Şeyh Hamdullah Efendi-1

“HATTATLAR SOFASI” ŞEYH HAMDULLAH EFENDİ

“Güzel yazı yazmak ve halk arasında mertebe ve paye ile muhkem olmak istersen üç şey intihap et ona dayan, çünkü bu üç şey sevimli yazının güzelliğine yardım eder. Üçten birisi mürekkep, birisi sağlam kâğıt, üçüncüsü kamış kalemdir.” - Nefeszâde İbrâhim     Hat sanatı alanında, bu sanatın beşiği olarak bilinen...

Yeni Film Fonu

YENİ FİLM FONU & MECZUBAN

  Anadolu Kültür ve !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ortaklığıyla kurulmuş olan ve ana destekçileri arasında Açık Toplum Vakfı, Atlas Post Production ve A.B.D. İstanbul Başkonsolosluğu’nun yer aldığı “Yeni Film Fonu”, senede iki kez olmak üzere, yenilikçi ve farklı üretim biçimleriyle ortaya çıkarılması planlanan projeleri, geliştirme,...

Meczuban

BEYAZ PERDEDE “AKILALMAZ” TEZAHÜRLER: MECZUBAN

“Akıl adamı terk ederse, ‘deli’; Adam, aklı terk ederse, ‘meczup’ derler!” - Atasözü   Günümüz toplumları içerisinde varlıklarını sürdürmeye çalışan meczuplar, herhangi bir ayırım gözetilmeksizin “delilik” yaftası yapıştırılarak derhal ilgili hastanelere gönderilirler. Mevcut ahlâki norm ve standartlara aykırı tutum ve davranışları dolayısıyla hor görülürler. Dile getirdikleri her...

03) Mirâciyye Belgeseli İçin Bütçe Arayışları Devam Ediyor

MİRÂCİYYE BELGESELİ İÇİN BÜTÇE ARAYIŞLARI DEVAM EDİYOR

“Ettiler mirâcı teşbir ol zemân Doldu nur ile zemîn ü asmân” - Mirâciyye’den   Türk mûsikîsinin en büyük eserlerinden birisi olan Mirâciyye, Rasathane Film ekibi tarafından belgesel diline aktarılıyor. Mirâciyye, Peygamber Efendimiz (sav)’in Mirâç Hadisesi’ni konu edinen ve Mevlid-i Şerif gibi müzikal formda okunan bir eserdir. Beste ve güftesi...

Tezgâhta Konuşulanlar

TEZGÂHTA KONUŞULANLAR – 1

BELGESEL FİLMDE “GERÇEK”, “GERÇEKLİK” VE “HAKİKAT” ALGISI ÜZERİNE     "Belgesel film, seçilmiş zaman parçalarından dikilmiş bir elbisedir."     MP: Belgeselin ham maddesi “gerçek”tir diye bir düşünce mevcut. Ancak “gerçek”i ham madde kabul ettiğimizde belgesele fazla ve orantısız bir anlam yükleme tehlikesiyle karşılaşıyoruz. Bu durumda, kurmaca film için de geçerli...