Rasathane, içine doğduğu coğrafyanın birikimini referans alarak

belgesel sinema üzerine kafa yoran bir film tezgâhıdır.

Tezgâhta Konuşulanlar

TEZGÂHTA KONUŞULANLAR – 1

BELGESEL FİLMDE “GERÇEK”, “GERÇEKLİK” VE “HAKİKAT” ALGISI ÜZERİNE     "Belgesel film, seçilmiş zaman parçalarından dikilmiş bir elbisedir."     MP: Belgeselin ham maddesi “gerçek”tir diye bir düşünce mevcut. Ancak “gerçek”i ham madde kabul ettiğimizde belgesele fazla ve orantısız bir anlam yükleme tehlikesiyle karşılaşıyoruz. Bu durumda, kurmaca film için de geçerli...