Rasathane Film Tag

Tezgâhta Konuşulanlar - 4

TEZGÂHTA KONUŞULANLAR - 4

  BELGESEL FİLMDE SENARYONUN YAPISI     “Belgesel istediği kadar yaşanmış veya yaşanacak tecrübe alanlarıyla muhatap olsun her halukârda bir kurgusallık taşıyor. Dolayısıyla, bir senaryoya sahip olmak zorunda. İyi belgesellerde biz bu senaryonun güçlü bir şekilde kurulduğunu görüyoruz.”     MP: Belgeselde senaryo, kurmaca filmde olduğu gibi bir tecrübenin üzerine inşa ediliyor....

Read More
07) Meczuban Greenhouse Film Centre Yolunda

“MECZUBAN” GREENHOUSE FILM CENTRE YOLUNDA

Rasathane Film ekibi, içinde yaşadığımız coğrafyada daha önce pek fazla üzerinde durulmamış bir meseleyi, meczupları ve onların kendilerine münhasır hayatlarını konu edinen belgesel film projesi Meczuban ile Greenhouse Film Centre’ın düzenlemekte olduğu “The Greenhouse 2016-2017 Program”a başvurusunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.   Greenhouse Film Centre düzenlemekte olduğu programlar...

Read More
06) Dilsiz İçin Mekân Araştırma Çalışmaları Devam Ediyor-1

DİLSİZ İÇİN MEKÂN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

      Rasathane Film bünyesinde geliştirilen Dilsiz adlı uzun metraj kurmaca film çalışması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından “İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen” kategorisinde 550.000 TL ile desteklenmeye uygun bulunmuştu. Yakın bir zamanda ön prodüksiyon çalışmalarında yoğunlaşılması planlanan proje ile alâkalı oyuncu arayışlarının yanı...

Read More
05) %22Hattatlar Sofası%22 Şeyh Hamdullah Efendi-1

“HATTATLAR SOFASI” ŞEYH HAMDULLAH EFENDİ

“Güzel yazı yazmak ve halk arasında mertebe ve paye ile muhkem olmak istersen üç şey intihap et ona dayan, çünkü bu üç şey sevimli yazının güzelliğine yardım eder. Üçten birisi mürekkep, birisi sağlam kâğıt, üçüncüsü kamış kalemdir.” - Nefeszâde İbrâhim     Hat sanatı alanında, bu sanatın beşiği olarak bilinen...

Read More
Yeni Film Fonu

YENİ FİLM FONU & MECZUBAN

  Anadolu Kültür ve !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ortaklığıyla kurulmuş olan ve ana destekçileri arasında Açık Toplum Vakfı, Atlas Post Production ve A.B.D. İstanbul Başkonsolosluğu’nun yer aldığı “Yeni Film Fonu”, senede iki kez olmak üzere, yenilikçi ve farklı üretim biçimleriyle ortaya çıkarılması planlanan projeleri, geliştirme,...

Read More
Meczuban

BEYAZ PERDEDE “AKILALMAZ” TEZAHÜRLER: MECZUBAN

“Akıl adamı terk ederse, ‘deli’; Adam, aklı terk ederse, ‘meczup’ derler!” - Atasözü   Günümüz toplumları içerisinde varlıklarını sürdürmeye çalışan meczuplar, herhangi bir ayırım gözetilmeksizin “delilik” yaftası yapıştırılarak derhal ilgili hastanelere gönderilirler. Mevcut ahlâki norm ve standartlara aykırı tutum ve davranışları dolayısıyla hor görülürler. Dile getirdikleri her...

Read More