Rasathane, içine doğduğu coğrafyanın birikimini referans alarak

belgesel sinema üzerine kafa yoran bir film tezgâhıdır.

Miraciyye_012

Mirâciyye'nin İstanbul Galası Yapıldı

"Mirâciyye Saklı Miras" filmimizin İstanbul galası Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Mehmed Safîyüddin Erhan ve Nail Kesova'nın açılış konuşmalarının ardından film gösterimine geçildi. Tezgâhın ilk ürünü olan Mirâciyye ile ilgili daha geniş bilgiye 'FİLMLER' bölümünden ulaşabilirsiniz.    ...

miraciyye-haber-0000001

MİRÂCİYYE’NİN PERDELERİ ARALANIYOR

“Mirâciyye’yi dinledin mi?” Bu soruyla başlayan yolculukta perdeleri aralamaya devam ediyoruz. Araştırma, ön hazırlık, çekim ve post-prodüksiyon aşamalarını sona erdirdik. Nûmâniye Dergâh’nın zeminine yerleştirdiğimiz filmi dört hikâye üzerine kurduk. Birinci hikâye ile film bizi Anadolu’da bir köy evine götürüyor. Üç küçük çocuk -biri başkarakterimiz Raci- bir meczup ve...

1) Peyami Çelikcan Röportajı

PEYAMİ ÇELİKCAN RÖPORTAJI

TÜRKİYE’DE BELGESEL SİNEMANIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI: BELGESEL SİNEMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ, FİNANSMAN SORUNU VE YAPIM SÜREÇLERİ ÜZERİNE   [PROF. DR. PEYAMİ ÇELİKCAN RÖPORTAJI]   ***   Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve...

02) Bilge Mimar Turgut Cansever Belgeseli

"TURGUT CANSEVER" BELGESELİ

"İnsanın dünyadaki esas vazifesi dünyayı güzelleştirmektir." - Hadis-i Şerif   Rasathane Film çatısı altında 2016 Ocak ayı itibariyle okuma, araştırma ve uzmanlarla görüşme süreçleri başlayan Turgut Cansever belgesel film projesinde ön hazırlık süreçlerinin tamamlanması ile birlikte önümüzdeki günlerde senaryo yazım sürecine geçilmesi planlanıyor.     Bilge mimar Turgut Cansever, sadece mimari...

Tezgâhta Konuşulanlar - 4

TEZGÂHTA KONUŞULANLAR - 4

  BELGESEL FİLMDE SENARYONUN YAPISI     “Belgesel istediği kadar yaşanmış veya yaşanacak tecrübe alanlarıyla muhatap olsun her halukârda bir kurgusallık taşıyor. Dolayısıyla, bir senaryoya sahip olmak zorunda. İyi belgesellerde biz bu senaryonun güçlü bir şekilde kurulduğunu görüyoruz.”     MP: Belgeselde senaryo, kurmaca filmde olduğu gibi bir tecrübenin üzerine inşa ediliyor....

07) Meczuban Greenhouse Film Centre Yolunda

“MECZUBAN” GREENHOUSE FILM CENTRE YOLUNDA

Rasathane Film ekibi, içinde yaşadığımız coğrafyada daha önce pek fazla üzerinde durulmamış bir meseleyi, meczupları ve onların kendilerine münhasır hayatlarını konu edinen belgesel film projesi Meczuban ile Greenhouse Film Centre’ın düzenlemekte olduğu “The Greenhouse 2016-2017 Program”a başvurusunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.   Greenhouse Film Centre düzenlemekte olduğu programlar...

06) Dilsiz İçin Mekân Araştırma Çalışmaları Devam Ediyor-1

DİLSİZ İÇİN MEKÂN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

      Rasathane Film bünyesinde geliştirilen Dilsiz adlı uzun metraj kurmaca film çalışması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından “İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen” kategorisinde 550.000 TL ile desteklenmeye uygun bulunmuştu. Yakın bir zamanda ön prodüksiyon çalışmalarında yoğunlaşılması planlanan proje ile alâkalı oyuncu arayışlarının yanı...

Tezgâhta Konuşulanlar - 3

TEZGÂHTA KONUŞULANLAR - 3

BELGESEL FİLM VE FOTOĞRAF İLİŞKİSİ      "Filmin kılcal damarlarına kadar nüfuz edebilecek şekilde, kendisinin salt gerçek olduğunu dayatan bir tavrın bertaraf edilebilmesi, ancak o filmi yapan kişinin ahlâkına ve anlam dünyasına bağlı olarak mümkün hale gelebilir."     MP: Fotoğraf ile belgesel film arasında önemli bir ortak nokta var. Her ikisi de benzer bir...

Tezgâhta Konuşulanlar - 2

TEZGÂHTA KONUŞULANLAR – 2

    BELGESEL FİLMDE TABİATIN YENİDEN SUNUMU   "Açıkçası kameranın kendi varoluşundan kaynaklanan tahakküm edici tavır, onun tabiata dahil olduğu belgesel filmlerde de ister istemez karşımıza çıkıyor."     MP: Şimdiye kadar seyrettiğimiz tabiatla alâkalı belgesellerde, doğa belgesellerinde bize yansıtılanı, şahit olduğumuz veya inanmak istediğimiz gerçek ile eşdeğer bir konumda farz ettik....

05) %22Hattatlar Sofası%22 Şeyh Hamdullah Efendi-1

“HATTATLAR SOFASI” ŞEYH HAMDULLAH EFENDİ

“Güzel yazı yazmak ve halk arasında mertebe ve paye ile muhkem olmak istersen üç şey intihap et ona dayan, çünkü bu üç şey sevimli yazının güzelliğine yardım eder. Üçten birisi mürekkep, birisi sağlam kâğıt, üçüncüsü kamış kalemdir.” - Nefeszâde İbrâhim     Hat sanatı alanında, bu sanatın beşiği olarak bilinen...